Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Somessa.com Oy Ab (2595233-1)
Kirkkopuistikko 22 B 17a, 65100 VAASA
Puh. 045 351 3333, hello@somessa.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Emma Ruotsala
Kirkkopuistikko 22 B 17a, 65100 VAASA
Puh. 040 502 0282, emma@somessa.com

3. Rekisterin nimi

Somessa.com Oy Ab:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään somessa.com Oy Ab:n asiakastietojen ylläpitoon ja säilytykseen, soveltuvan yhteistyön suunnitteluun ja kohdentamiseen asiakkaille ja vaikuttajille, yhtiön liiketoiminnan suunnittelemiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä siihen liittyvään mainontaan ja markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidyn nimi, syntymäaika, yksilöinti- ja yhteystiedot sekä sosiaalisen median kanavan profiili. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa tietoja rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden maksuliikenteestä sekä asiakassuhteen alkamisesta ja päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kertyy lisäksi rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ja asiakassuhteen aikana. Lisäksi tietoja saadaan erilaisten markkinatoimenpiteiden yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa somessa.com-palveluun rekisteröityneille asiakasyrityksille ja vaikuttajille soveltuvan yhteistyön kohdentamista varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta muussa tarkoituksessa. Luovutettavia tietoja ovat rekisteröityneen henkilö-, yksilöinti- ja yhteystiedot sekä rekisteröidyn sosiaalisen median kanavan profiilitiedot. Tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävä tiedot. Sähköisesti käsiteltävän rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä yhtiön lukuun toimivilla työntekijöillä on pääsy rekisterin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hello@somessa.com.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tiedon korjaamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hello@somessa.com.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten